ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Posted by : Mr. Blog | 23 Απρ 2013 | Published in


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
'Αργος Ορεστικό  23-4-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αριθμ.Πρωτ: 4485
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Π ρ ό σ κ λ η σ η
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                               Προς:
1) Το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.

2) Τις κυρίες και τους κυρίους

    Δημοτικούς Συμβούλους.

3) Τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
4) Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
Κοιν:


Μ.Μ.Ε, ΤΕΕ

          Σας καλούμε να προσέλθετε  την   29 Απριλίου 2013, ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 19:00 σε  τακτική   συνεδρίαση  στο Δημαρχείο, με θέματα   ημερήσιας διάταξης:
Α/Α
ΘΕΜΑ
1
Απολογισμός εμποροπανήγυρης έτους 2012 κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
2
Παραχώρηση χρήσης χώρου  στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τη λειτουργία μη αυτοτελούς γραφείου στο Άργος Ορεστικό.
3
Αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση οδοστρώματος υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στην περιοχή ΜΕΡΑΣ στο δημοτικό χερσολίβαδο με αριθμό 1386 προκειμένου  να ομαλοποιηθεί η επικοινωνία στα αγροτεμάχια 1367, 1373, 1375, 1382, 1383, 1384  κτηματικής περιοχής Αμπελοκήπων.
4
Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναμόρφωση πρ/σμου οικ. Έτους 2013
5
Έγκριση της υπ. αρίθμ.  4/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΠΑΚΠΑ με θέμα την επανεξέταση απόφασης ψήφισης απολογισμού έτους 2010 του πρώην ΝΠΔΔ  με την επωνυμία  Παιδικοί Σταθμοί Άργους Ορεστικού
6
Πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Ασπροκκλησιάς σχετικά με την υλοτομία για κάλυψη αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα
7
Πρόταση Τοπικού Συμβουλίου Γέρμα σχετικά με την αίτηση του κ. Τρίμμη Ευάγγελου για δυνατότητα υδροδότησης και αποκομιδής αστικών λυμάτων στην υπό ανέγερση κτηνοτροφική μονάδα του.
8
Απευθείας ανάθεση προμηθειών με διαπραγμάτευση.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων  να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από το φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου.

       Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Καράτζιος